برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک دانشگاه تهران برگزار می کند:


کارگاه آموزشی مدل سازی بر مبنای هوش مصنوعی


(کاربرد نرم افزارMATLAB )


مدرس : دکتر شهاب عراقی نژاد


۶ و۷ اسفند ۱۳۹۰


 کارگاه آموزشی کاربرد RS و GIS در علوم آب و خاک و محیط زیست


مدرسین : دکتر فریدون سرمدیان ودکتر علی نوروزی


۹ و۱۰ اسفند ۱۳۹۰


مکان :پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی کرج- دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی


برای اخذ اطلاعات بیشتر به http://Utcan.ut.ac.ir/wser مراجعه فرمایید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده