بازگشت

این مدت نبودم. نه اینکه نبودم، فقط زمان سر زدن به اینجا
را نداشتم. نه اینکه سر نمی زدم! به دنبال این بودم که بفهمم چه کاری باید انجام داد
تا اساتیدی بزرگ که در کلاس قانون جزا تدریس می کنند، در بعضی مسائل، از قوانین
محیط زیستی به عنوان قوانین متروک اسم نبرند.

دنبال راهی بودم تا حتی دور از اینجا هم اثبات کنم که محیط
زیست و قوانینش فراموش شده نیستند؛ و حداقل توانستم به دانشجویان همکلاسی و به آن
استاد محترم جزا این را نشان دهم.

 

پ.ن: دنبال
تغییرم. نه در سیستم آموزشی، بلکه در تفکر آموزشی و تفکر دانشجوهای هم رشته خودم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده