بازخوردهای نامه و یک توضیح

محمد درویش عزیز زحمت کشیده و سیاهه ای از تارنماها و روزنامه هایی که تا کنون نامه ی “می خواهیم نفس بکشیم!” را منتشر کرده اند،‌ تهیه کرده (و هر روز هم آن را به روز می کند). در زیر، این سیاهه را می بینید:

 پایگاه خبری قانون ، وگن کایند ، نایبند ، بازنگار ، خبر فارسی ، سیاسرد ، واگویه ها ، دیده بان میانکاله ، سلامت نیوز ، دیده بان طبیعت بختیاری ، عصر ایران ، دیده بان کوهستان ، دیده بان زاگرس ، سبزپرس ، خبرگزاری مهر ، یاس نو ، خبر لینک ، بورس 24 ،  بوم ِسا ، آوای محیط زیست ایران ، خبر پو ، بازتاب ، جمعیت اتحاد سبز استان سمنان ، انجمن علمی جنگلبانی ایران ، افکار نیوز ، بی رنگی ، ببین نیوز ، پرنیوز ، خبرساز ، فردا ، روزنامه همشهری ، با خانواده ، اخبار اقتصادی و …

این نامه، به پیشنهاد محمود بهادری دوست خوب کوه نوردم که اکنون مدیر برنامه ها و کارگاه های آموزشی “دکا” است، تهیه شد (البته او در مورد متن نامه و شیوه ی ارایه ی آن نظرهایی داشت که فرصتی برای لحاظ کردن آن ها نبود) . محمود گفته بود که باید حق خودمان در برخورداری از هوای سالم را مطالبه کنیم. بدیهی است که تا حقی مطالبه نشود، کسی آن را به شما هدیه نخواهد کرد!

من بارها گفته ام که امر محیط زیست، به ویژه در ایران، بیش از آن که یک موضوع فنی/ علمی باشد، یک موضوع اجتماعی است (از جمله در اینجا و اینجا، همچنین نگاه کنید به “دسته بندی مطالب” این تارنگار). در ایران، ما مشکل قانون شکنی، همه شمول نبودن قانون، و زیر پا گذاشته شدن بدیهیات محیط زیست و توسعه ی پایدار را داریم؛ در این شرایط، برای بهبود وضع محیط زیست کشور، بسیار بیش از مباحثات علمی، نیازمند کنش اجتماعی هستیم. امیدوارم که همه ی دوستداران محیط زیست ایران، با پی گیری خواسته های خود، حضور در عرصه ی اجتماع، همکاری با یکدیگر، دوری کردن از مجادله و تفرقه، و البته با آموزش و آموختن، محیط زیست را به یک خواست و جنبش اجتماعی بدل سازند.