انگلستان: اولین گزارش ارزیابی مخاطرات تغییر اقلیم

 

اولین گزارش ارزیابی مخاطرات تغییر اقلیم توسط دولت انگلستان منتشر شده است. این گزارش که تهیه ی آن بیش از چهار میلیون دلار هزینه داشته است به بررسی کلیدی ترین چالش های پیش روی این کشور در اثر تغییر اقلیم می پردازد. 

در بخشی از این گزارش پیش بینی شده است که در کنار کاهش مرگ و میر ناشی از سرمای شدید هوا در بخش هایی از این کشور، در سال های آینده میزان مرگ و میر ناشی از افزایش دما و موج های گرمایی افزایش خواهد یافت. همچنین بر اساس پیش بینی های این گزارش در صورت عدم اتخاذ سیاست های درست، خسارات ناشی از سیل در این کشور به بیش از ده برابر رقم کنونی در دهه های پیش رو خواهد رسید.

در کنار خسارت های احتمالی بر زیرساخت های این کشور از جمله جاده ها و پل ها، بخش قابل توجهی از مردم این کشور با بحران دسترسی به آب مواجه خواهند بود و هزینه های ناشی از گرمای هوا ضمن کاهش بازدهی کار کارکنان باعث افزایش هزینه های انرژی در بخش خصوصی این کشور می شود.

بر اساس این گزارش افزایش دما نتایج مثبتی را هم در پی خواهد داشت. افزایش دما می تواند باعث بیشتر شدن برداشت محصول، کاهش یخ های قطبی و در نتیجه افزایش میزان دسترسی به بخش هایی از این کشور و در نهایت افزایش میزان گردشگران ورودی به انگلستان شود.

جزییات بیشتر این گزارش را اینجا مطالعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده