انقراض، با سرعتی بیشتر از پیش بینی ها

 

یکی از پیامدهای تغییر اقلیم انقراض برخی گونه های گیاهی و جانوری است. مطالعه ی جدیدی که در همین زمینه منتشر شده است نشان می دهد که سرعت این نوع انقراض بیش از آن چیزی خواهد بود که پیش از این پیش بینی می شد چرا که دو عامل در مطالعات فعلی مورد توجه قرار نگرفته اند، نخست اینکه گونه ها با چه سرعتی قادر به جابجایی هستند تا بتوانند خود را با شرایط آب و هوایی جدید سازگار کنند و دوم اینکه رقابت میان گونه ها ممکن است زمینه ی نابودی برخی از آن ها را پدید بیاورد.

به عنوان مثال برخی از حیوانات که در زنجیره ی غذایی یکدیگر هستند ممکن است در فرآیند جابجایی به نحوی در مسیر هم قرار بگیرند که با نرخی بیش از نرخ تولیدمثل خورده بشوند. از طرفی در فرآیند انتقال به عرض های بالاتر ممکن است میان برخی گونه ها رقابت شکل بگیرد و گونه ها سریع تر و یا سازگارتر جای سایرین را به خود اختصاص بدهند.

برای دوستان علاقمند، جزییات این مقاله به صورت زیر است:

 

Mark C. Urban, Josh J. Tewksbury, and Kimberly S. Sheldon
On a collision course: competition and dispersal differences create no-analogue communities and cause extinctions during climate changeProc. R. Soc. B published online before print January 4, 2012, doi:10.1098/rspb.2011.2367

Link: http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/01/03/rspb.2011.2367.short?rss=1

Most climate change predictions omit species interactions and interspecific variation in dispersal. Here, we develop a model of multiple competing species along a warming climatic gradient that includes temperature-dependent competition, differences in niche breadth and interspecific differences in dispersal ability. Competition and dispersal differences decreased diversity and produced so-called ‘no-analogue’ communities, defined as a novel combination of species that does not currently co-occur. Climate change altered community richness the most when species had narrow niches, when mean community-wide dispersal rates were low and when species differed in dispersal abilities. With high interspecific dispersal variance, the best dispersers tracked climate change, out-competed slower dispersers and caused their extinction. Overall, competition slowed the advance of colonists into newly suitable habitats, creating lags in climate tracking. We predict that climate change will most threaten communities of species that have narrow niches (e.g. tropics), vary in dispersal (most communities) and compete strongly. Current forecasts probably underestimate climate change impacts on biodiversity by neglecting competition and dispersal differences.

 

لینک ثابت این مقاله

در همین رابطه

کلیه، کوالا و کمی نگرانی

پيامدهاي زيستي تغييرات اقليم

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده