امروز ۲۸ دی ۱۳۹۰ – جشن روز جهانی کوهستان

امروز

چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 تهران – خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، روبروی دانشگاه تربیت معلم، ستاد سامان‌دهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد شورای شهر تهران

موضوع

گزارش نخستین و دومین صعود زمستانی قله‌ی دوبرار از گُرده ی شمالی در سال های ۱۳۶۳ و ۱۳۸۸؛ عباس محمدی و مهدی فرهادی

گفتگو و نمایش اسلاید درباره‌ی موضوع امسال روز جهانی کوهستان: “کوه ها و جنگل ها”

معرفی و تقدیر از چهره‌ی فعال در ارتباط با موضوع سال گذشته‌ی روز کوهستان: “مردمان کوه‌نشین”

حضور در نشست‌های ماهانه‌ی انجمن برای همگان آزاد است.