اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی

امروز به همراه مهندس محمد درویش میزبان دو کارشناس و محقق کشاورزی خواهیم بود تا در مورد روش ابداعیشان در زمینه ی کاهش مصرف آب کشاورزی توضیح بدهند. دکتر رحمت عبدی به همراه مهندس ساسان سرتیپی در هفتاد و سومین گفت و گوی داغ سبز حضور خواهند داشت.
با توجه به اینکه حدود 70 درصد از آب مصرفی در ایران به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، این موضوع بسیار پر اهمیت می باشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده