استاد سلطاني آرمانهايش را به يادگار گذاشت و رفت

 


 براستی از بزرگانمان چه آموخته ایم ….در بهبوهه امتحانت ترم بودم كه ديروز خبر فوت مرحوم سلطاني رو از زبون محسن شنيدم حقيقتا بسيار تلخ بود . من هم به نوبه خودم اين واقعه دردناك رو  به خانواده آن مرحوم و به همه دوستداران محيط زيست ، فعالان و كارشناسان محيط زيست تسليت عرض مي كنم


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده