آشنایی با آلودگی هوا و منابع آن (به مناسبت هفته هوای پاک)

 


آشنایی با آلودگی هوا و منابع آن :


  

 آلودگی هوا و منابع آن :

حضور یک یا چند عامل آلوده کننده در هوا با غلظت و طول زمانی که ممکن است بر سلامتی انسان ، گیاهان ، حیوانات و یا برساختمانها اثرات زیان آور داشته باشد را «آلودگی هوا» می نامند .


منابع آلوده کننده هوا عبارتند از :


الف) منابع طبیعی :


طوفان های شن و ماسه روان ، طوفان گردوغبار ، فعالیت آتشفشانها ،آتش سوزی خودبه خودی جنگلها ، اقیانوس ها (با ایجاد آئروسل ) و. . . سبب آلودگی هوا می شوند .


ب) منابع مصنوعی :


وسایل نقلیه موتوری ،صنایع و کارخانجات، منابع و وسایل گرمازای خانگی ، سوزاندن زباله و سوختهای اضافی و. . . جزو منابع آلاینده ی مصنوعی هوا می باشند .

 طبقه بندی آلوده کننده ها :

آلوده کننده ها به 3 روش طبقه بندی می شوند :


1) بر اساس منشاء :                     الف)اولیه                       ب)ثانویه


2) بر اساس ترکیب شیمیایی :       الف)معدنی                    ب)آلی


3) بر اساس حالت ماده :               الف)ذرات                      ب)گازها

انواع آلوده کننده های هوا :

پنج نوع از مواد به عنوان آلوده کننده های عمده ی هوا شناخته شده اند و باعث بوجود آمدن بیش از 90% از آلودگی هوا می شوند که عبارتند از :


 


  ۱) مونوکسید کربن       ۲)  HC ( ۴          NOX (   ۳          SoX      ذرات معلق ۵) 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده