آسیب شناسی کشت چای در کشور؛ در گفت و گوی داغ سبز

فردا در هفتاد و چهارمین گفت و گوی داغ سبز به همراه مهندس محمد درویش به مزایا و معایب روشهای مرسوم کشت چای در کشور خواهیم پرداخت. مهندس مهران غلامی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات چای کشور به صورت تلفنی از شمال کشور به برنامه خواهد پیوست.
همچنین یکی از دوستان درویش عزیز به نام محمد مصطفوی خاطرات بسیار جالبی درباره ی شعور حیوانی برایمان دارد که فردا در گفت و گوی داغ سبز نقل خواهد کرد. شنیدنش خالی از لطف نیست.
با ما همراه باشید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده