47(90)- سال جنگل و دقیقه نود

روزهای
آخر سال 2011 است و ما تازه یادمان آمد که امسال سال بین المللی جنگل است و باید
آن را گرامی بداریم.

بازهم
گلی به جمال پیمان یوسفی، که راه افتاد و انجمن علمی جنگلبانی ایران، سازمان جنگل
هاو…، نمایندگی فائو در ایران و سازمان پارک های شهرداری را راه انداخت و دیروز مراسمی
در بوستان گفتگو برگزار شد.

شکر خدا
اخبارش هم به خوبی در رسانه ها پوشش داده شد.

خوب،
این هم سهم ما در سال جهانی جنگل!

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده