46(90)- معرفی کتاب

نام
کتاب: گل واژه های حافظ

به
کوشش: محمد حسین شیرازی

با
مقدمه: بهاءالدین خرمشاهی

نوبت
چاپ: اول(1390)

تعداد
صفحات: 400

ناشر:
پونه(به سفارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

آقای
مهندس شیرازی از کارشناسان و مدیران بازنشسته سازمان جنگل هاست و با ذوق بسیار به
کار بزرگ و ارزنده ای همت گماشته است.

گل
واژه های حافظ، همان طوری که از نام آن پیداست در مورد گل ها و گیاهان دیوان حافظ
است.

“شکر
ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان
سمن و سرو و گل و شمشادت”

ضمن
آرزوی موفقیت های بیشتر برای مهندس شیرازی، این کتاب به زودی از طرف سازمان جنگل
ها توزیع خواهد شد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده