مجمع عمومی انجمن

مجمع عمومی سالانه ی انجمن کوه نوردان ایران (نوبت دوم) در روز چهارشنبه 7 دی از ساعت 17 تا 20 برگزار می شود. محل برگزاری: تهران- خیابان خاقانی (خیابان انقلاب، بین مفتح و بهار)، روبروی دانشگاه تربیت معلم، سالن اجتماعات ساختمان ستاد ساماندهی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران اعضای گرامی انجمن! با حضور در مجمع، در اداره ی انجمن مشارکت و به ارتقای فعالیت های آن کمک کنید.  ... “مجمع عمومی انجمن”

ادامه ←

مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (6)

عوامل مؤثر بر ضريب گياهي2- اقليم يك اقليم نيمه مرطوب با ميانگين روزانه حداقل رطوبت نسبي 45 درصد و بادهاي آرام تا ملايم (ميانگين روزانه سرعت باد 2 متر بر ثانيه)، اقليم استاندارد تعريف مي شود. تغيير سرعت باد موجب تغيير مقاومت آئروديناميك و در نتيجه، تغيير ضريب گياهي، به ويژه در گياهان بلندتر از سطح مرجع چمن مي شود. تفاوت ويژگي هاي آئروديناميك سطح مرجع چمن و محصولات علاوه بر نوع گياه به شرايط اقليمي و ارتفاع گياه نيز وابسته است. تحت تفاوت مشخصات آئروديناميك، نسبت تبخير تعرق بسياري از محصولات به تبخير تعرق گياه مرجع(يعني ضريب گياهي)، اغلب، با افزايش سرعت باد و كاهش رطوبت نسبي افزايش مي يابد. به عنوان مثال، گياهان در اقليم هاي خشك تر و سرعت باد بزرگ تر(از 2 متر بر ثانيه)، داراي ضريب گياهي بالاتر و در اقليم هاي مرطوبتر و سرعت باد كوچك تر، داراي ضريب گياهي پايين تر هستند. حدود  ... “مقدمه اي بر روشهاي برآورد نياز آبي گياهان در عرصه هاي طبيعي مناطق خشك و بياباني (6)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده