۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۰، مراسم روز حهانی کوهستان

مراسم روز جهانی کوهستان، هم‌زمان با یکصد و سومین نشست ماهانه‌ی انجمن، روز ۴شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

زمان: روز ۲۸ دی ۱۳۹۰ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

مکان: تهران – ستاد سامان‌دهی فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد شورای شهر تهران – خیابان خاقانی