گفتگوی تلفنی با خبرگزاری مهر

 خبرگزاری مهر،به مناسبت روز جهانی کوهستان، گفتگویی با من داشت که می توانید آن را در اینجا بخوانید.