گزارش سازمان جهانی هواشناسی از سال 2011

 

مطلبی را روی سایت انجمن ایرانی اقلیم شناسی به نقل از پژوهشکده ی اقلیم شناسی دیدم که گفتم شاید بد نباشد با کمی توضیحات اینجا درجش کنم. این مطلب که از اینجا قابل دسترسی است به بررسی شرایط آب و هوایی در طی یک سال گذشته می پردازد و سعی می کنم برخی نتایج را در بلندمدت به صورت کلی بیان کنم.

با آنکه متوسط دما در سال 2011 از سال 2010 کمتر بود اما باز هم این سال در بین ده تا از گرم ترین سال ها قرار گرفت و گرم ترین سال با وجود یک پدیده ی لانینای قوی شناخته شد. دمای خشکی ها بالاتر از میانگین بلندمدت بود و در برخی مناطق مثل شما روسیه دما تا حدود چهار درجه از میانگین بلندمدت بیشتر بود.

مساحت یخ های قطبی باز هم از میانگین بلندمدت کمتر بود در حالی که برای بخشی از سال در پایین ترین مقادیر خود قرار داشت. در این بین خشکسالی های شدید به ویژه در شرق آفریقا، سومالی و کنیا، قابل توجه بود.

جزییات بیشتر این گزارش را اینجا مطالعه کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده