گردهمایی دی ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

اطلاعـيه 


گردهمایی دی ماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست  


موضوع سخنرانی: 


“وارونگی هوا و بحران آلودگی هوای تهران” 


سخنران:


جناب آقای دکتر یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوای تهران 


زمان : يكشنبه 4/10/90                   ساعت : 6-4 بعداز ظهر


مكان: خيابان انقلاب- خيابان قدس- جنب دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران- كوچه آذين- پلاك 13 – ساختمان شماره 2 دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران