کوه‌ها و جنگل‌ها

روز جهانی کوه‌ها فرصتی است برای ایجاد آگاهی در باره اهمیت کوه‌ها در زندگی و روشن نمودن فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود در راه توسعه کوه‌ها و جلب مشارکت‌هایی که موجب تغییر مثبت در کوه‌ها و مناطق کوهستانی دنیا خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 2003 به بعد، روز 11 دسامبر را به عنوان روز جهانی کوه‌ها تعیین نمود. این تصمیم به دنبال نتایج سال جهانی کوه‌ها (2002) گرفته شد که به دنبال آن آگاهی جهانی پیرامون اهمیت کوه‌ها افزایش یافت، موجب ایجاد کمیته‌های ملی در 78 کشور جهان شد و از طریق ترویج ایجاد همکاری‌های بین‌المللی به منظور دست‌یابی به توسعه پایدار در مناطق کوهستانی، موجب تقویت معاهداتی همانند مشارکت پیرامون کوه‌ها (WSSD، ژوهانسبورگ، 2 سپتامبر 2002) شد. فائو FAO (سازمان خوار و بار جهانی) به منظور هدایت هماهنگی برای سال جهانی کوه‌ها منصوب شد و متعهد گردید برنامه‌های روز جهانی کوه‌ها را هدایت نماید.

امسال، موضوع روز جهانی کوه‌ها بر روی کوه‌ها و جنگل‌ها متمرکز است. مقصد و هدف آن افزایش آگاهی درباره ارتباط جنگل‌های کوهستانی و نقشی که در یک اقتصاد سبز و نیز در میزان انطباق با تغییرات اقلیم  ایفا می‌کنند؛ است.

جنگل‌های کوهستانی سالم نقش بسیار مهمی در سلامت اکولوژیکی جهان دارند. آن‌ها از حوزه‌های آب‌خیز حفاظت می‌کنند که آب شیرین بیش از نیمی از مردم جهان را فراهم می‌کنند. آن‌ها هم‌چنین سکونت‌گاه حیوانات وحشی بی‌شماری بوده، غذا و علوفه مردم کوهستان را فراهم نموده و منبع مهم محصولات چوبی و غیرچوبی هستند. در عین حال بخش‌های زیادی از جنگل‌های کوهستانی جهان در معرض تهدید قرار دارند که پیش از این هرگز به این شکل نبوده است و جنگل‌زدایی در جنگل‌های کوهستانی مناطق گرمسیری با سرعت عجیبی ادامه می‌یابد. حفاظت از این جنگل‌ها و اطمینان از مدیریت صحیح و با دقت آن‌ها گام مهمی به سوی توسعه پیدار کوه‌ها است.

از طریق ارتباط روز جهانی کوهستان امسال با سال جهانی جنگل‌ها (2011)، ما می‌توانیم از توجه بین‌المللی موجود و تمرکز بر روی موضوع امسال (کوه‌ها و جنگل‌ها) و نیز فعالیت‌های ارتباطی معین بهره ببریم و برای افزایش آگاهی مؤثر، تمرینات مورد نیاز را ارتقا ببخشیم.

 

ترجمه: مریم عطاریه

منبع: www.fao.org