کوهستان سبز 2011-12-10 15:28:00


خبر آنلاین:پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین شکارچیان طبیعت است که مدت‌ها تصور می‌شد از ارتفاعات افغانستان ناپدید شده است.
 
در تصاویری که از یک دوربین تله ایدر ارتفاعات هندوکش افغانستان ثبت شده این پلنگ بالغ در حال پرسه‌زدن در اطراف دوربین مشغول وارسی‌کردن آن و نمایش دندان‌هایش به دوربین است. 

این دوربین همچنین تصاویری از سیاهگوش، گربه وحشی، گرگ، روباه قرمز و سمور را در ارتفاعات هندوکش ثبت کرده است.