کارگاه آموزشی مدیریت پسماند برای دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان طالقان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست استان البرز،حشمت الله كشيري رئيس اداره محيط زيست شهرستان طالقان افزود: با عنايت به ضرورت فرهنگ سازي و تنوير افكار در خصوص مديريت پسماندها و توجه به اين موضوع كه در منطقه طالقان يكي از موارد حائز اهميت مديريت صحيح و دفع اصولي پسماندهاي عادي مي باشد اين كارگاه با هدف تببين هرچه بيشتر موضوع پسماند ، آشنايي با مخاطرات آن و تشريح قوانين و ضوابط موجود در خصوص مديريت پسماندها با حضور مديركل دفتر روستايي استانداري البرز و معاون محيط زيست انساني اداره كل استان و تشكل غير دولتي انجمن پايشگران محيط زيست ايران برگزار شد.رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان طالقان با اشاره به همكاري اثرگذار بخشداري مركزي شهرستان طالقان در برگزاري اين كارگاه محورهاي مورد بحث در كارگاه آموزشي مذكور را “طرح قوانين و ضوابط موجود براي مديريت پسماندها بالاخص پسماندهاي خانگي و شبه خانگي و آشنايي با معضلات زيست محيطي وفرصت ها و تهديدهاي منطقه طالقان برشمرد و تصريح كرد :فعال شدن كارگروه پسماند شهرستان و انجام طرح جامع مطالعات پسماند منطقه از جمله اولويت هاي شهرستان طالقان در حوزه مديريت پسماند مي باشد .
وي با طرح مسائل و مشكلات مرتبط با مديريت پسماند و ساير معضلات زيست محيطي منطقه تداوم برگزاري دوره هاي آموزشي وتوجيهي محيط زيست را از ابزارهاي مفيد جهت تسريع در رفع مشكلات زيست محيطي منطقه دانست و اظهار اميدواري نمود كه با استمرار اين كارگاه هاي آموزشي حركت موثري در راستاي ارتقاء فرهنگ زيست محيطي شهرستان طالقان صورت پذيرد .


نوشته شده در: دسته‌بندی نشده