چه خوب است که نعمت اخضری می‌نویسد!

نمی‌دانم دلیل اینکه بسیاری از کوه‌نوردان در نوشتن و مستند سازی فعالیت‌ها و تجربه‌های خود کوتاهی می‌کنند چیست؟

تنبلی؟

کمبود روحیه‌ی مشارکت‌جو؟

بی‌اعتقادی به اثربخشی این میراث معنوی؟

و یا هر دلیل دیگری که شما می‌پندارید

به دلیل همین کوتاهی کردن‌ها بخش مهمی از تاریخ کوه‌نوردی ایران و بسیاری فعالیت‌های شاخص هنوز ناگفته و ناآشکارند، زیادند کسانی که شرح کارهایش را دیگران نوشته و ثبت کرده‌اند.

عکس قدیمی از نعمت اخضری

از وبلاگ کوهستان – محمد حسن نجاریان

در بین پیش‌کسوتان کوه‌نوردی جلیل کتیبه‌ای بیش از دیگران و تا آخرین روزهای زندگی هم‌چنان می‌نوشت و می‌خواند، محمود اجل را باید نام برد که یک‌سره می‌نوشت و می‌سرود و تصویرگری می‌کرد.

نعمت اخضری از پیش‌کسوتان کوه‌نوردی ایران در وبلاگ akhzari.blogfa.com  می‌نویسد و چه خوب که می‌نویسد.

از یاد نبریم محمد باقر عیوضی را که او هم می‌نویسد http://bagher-eivazi.com و چه خوب که او هم می‌نویسد

پ ن

از فواد عزیز ممنونم که در باره‌ی نعمت اخضری نوشت!