چراگاه عفونی؛ گوسفندانی که با زباله پروار می شوند(عکس)

 


با تشکر از خانم دکتر مجلسی جهت ارسال عکسها برای بنده :