همایش و کارگاه آموزشی « ارزیابی ریسک آلودگی سدهای تامین کننده آب شرب»

شرکت آب منطقه ای تهران با توجه به اقدامات صورت گرفته درخصوص ارزیابی ریسک آالودگی سدهای آب شرب در استان های تهران و البرز  در تاریخ سوم دی ماه سالجاری در محل سالن همایش های شرکت مدیریت منابع آب ایران همایش و کارگاه آموزشی تحت عنوان ارزیابی ریسک آلودگی سدهای تامین کننده آب شرب را برگزار نمود.در این برنامه  مهندس ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران  تلاش های انجام شده در زمینه حفظ کیفیت آب به موازات تامین کمیت آن و عوامل آلوده ساز و موانع  و مشکلات موجود را تشریح نمودند. سپس  دکتر اسلامی زاده مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران اهداف پروژه ارزیابی ریسک آلودگی سدهای شش گانه تامین کننده آب شرب کلانشهر تهران را تببین و دو هدف کلان اجرای پروژه را مشخص گردیدن آلودگی های تدریجی و همچنین پیش بینی ساز وکارهای لازم برای مقابله با ریسک سوانح و حوادث احتمالی برشمردند.


لازم به توضیح است ارائه نتایج مطالعات ریسک آلودگی ، ارائه نتایج ردیابی آلاینده ها در دریاچه سدماملو ، مدل سازی انتشار آلاینده و ارائه راهکارهای مدیریتی از جمله محورهای همایش مزبور بود. 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده