همایش روز جهانی کوهستان لغو شد!

حدود یک ساعت پیش از باشگاه آرارات به ما اطلاع دادند که به علت بروز نقص فنی در سیستم برق باشگاه، همایش امروز نمی تواند برگزار شود.

از همه ی دوستان صمیمانه پوزش می خواهیم.