نقشه گستره خشکسالی مهر تا پایان آبان 1390

بالاخره دستها به دست هم دادند و همه امکانات بسیج شدند تا پس از هم افزایی رسمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  و مرحوم مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی گزارشی از مجموعه گزارشات ماهانه خشکسالی بیرون بیاید و چشم ما را روشن کند. درضمن باید بدانید که هنوز هم هنوزه تکلیف پایگاه ملی مدیریت خشکسالی در پس شلوغاتیهای هم افزایی گم شده و جایگاهش مشخص نیست.

پ.ن ۱: من آدم نمی شوم و بالاخره باید متلکهای خودم را نثار یکی بکنم. آرام نشستن هم خوب چیزی است ها!! (این های آخر را نمی دانم یعنی چی؟)

پ.ن ۲: با تشکر از مهندس خلخالی و خانم مهندس حسین پور به خاطر تقبل زحمت تهیه این نقشه. در ضمن گزارش تا ساعاتی دیگر بر روی وبسایت پایگاه قرار خواهد گرفت. البته امیدوارم.