نخستین جشنواره ملی عکس منابع طبیعی

دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز‌داری کشور برگزار می‌کند:


نخستین جشنواره ملی عکس منابع طبیعی


انسان، دوربین، منابع طبیعی


به مناسبت سال جهانی جنگل


مهلت ارسال آثار: 30/10/1390