مهاجرت خرچنگ ها…

تصاویری جالب از مهاجرت میلیون ها خرچنگ

مهاجرت
دسته جمعی خرچنگ ها در جزیره کریسمس به معنای واقعی کلمه غیر قابل باور است. در
این مهاجرت عظیم گروهی که بصورت فصلی صورت میگیرد طی 10 روز میلیون ها خرچنگ به
سمت ساحل حرکت میکنند ناگفته نماند که در بین راه بسیاری از آنها در زیر چرخ ماشین
ها و قطار نابود میشوند.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده