مضرات آلودگی صوتی بیش‌تر از آلودگی هوا است

رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران گفت: ضرورت راه‌اندازی رشته آکوستیک و ارتعاشات در دانشگاه‌ها کاملا حس می‌شود ضمن این‌که مضرات آلودگی صوتی بیش‌تر از آلودگی هوا است.

عبدالرضا اوحدی، رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات در ساختمان ابوریحان دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با توجه به پیشرفت‌های مختلف جهان در حوزه‌های هوا و فضا، صنایع کشتی‌سازی و صنایع دفاعی لزوم راه‌اندازی رشته آکوستیک و ارتعاشات در کشور بسیار حس می‌شود.
 
 وی با بیان این‌که توجه پژوهش و تحقیقات در حوزه آکوستیک و ارتعاشات موجب کاهش آلودگی‌های صوتی در کشور می‌شود، گفت: درحال حاضر به بحث آلودگی صوتی در کشور توجه نمی‌شود.
 
رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات اظهار داشت: مضرات آلودگی صوتی بیش‌تر از آلودگی هوا است که انجمن آکوستیک و ارتعاشات آمادگی دارد که برای کاهش این مضرات با متولیان امر هم‌فکری و فعالیت‌های پژوهشی انجام دهد.
 
عضو هیأت علمی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این انجمن طرح ممیزی علم اکوستیک و ارتعاشات را مطرح کرده است تا از این راه جایگاه کشور در این حوزه در منطقه مشخص و مسیر حرکت پژوهشگران و محققان نیز در حوزه آکوستیک و ارتعاشات ترسیم شود.