مردي با دو پاي آهنين (عکس)

 


يك دونده اهل آفريقاي جنوبي در رقابت‌هاي دو مردان معلول جهان