مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی انجمن

مجمع عمومی عادی انجمن کوه‌نوردان ایران روز ۴شنبه ۷ دی ۱۳۹۰ در سالن مرکز سامان‌دهی فعالیت‌‌های سازمان‌های مردم نهاد در خیابان خاقانی تهران برگزار شد.

دستور کار مجمع عمومی عادی نوبت دوم برای ترمیم هیئت مدیره و انتخاب بازرس بود. پس از گزارش فعالیت‌های یک‌ساله‌ی هیئت مدیره به وسیله‌ی عباس ثابتیان و گزارش بازرس – رضا میرزایی –  انتخابات و رای گیری انجام شد و نتیجه‌ی نهایی به شرح زیر اعلام شد.

برای هیئت مدیره افراد زیر به‌ترتیب بیشترین رای را به‌دست آوردند که دو نفر اول عضواصلی و دو نفربعدی عضو علی‌البدل هیئت مدیره خواهند بود.

۱- فروزان میرزایی

۲- یوسف سورنی‌نیا

۳- علیرضا حاصلی مشهدی

۴- ارژنگ محسنی

برای بازرسی بهزاد ترکاشوند بیشترین رای را به‌دست آورد و بهرام ذوالفقاری هم به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شد.

مجمع عمومی فوق‌العاده به دلیل نرسیدن به حد نصاب، رسمیت نیافت و برای بار دوم برگزار خواهد شد.