لغو جشن روز جهانی کوهستان

به اطلاع دوستان می‌رسد که به‌دلیل بروز آتش‌سوزی (شبکه‌ی برق) در باشگاه آرارات، این مراسم امروز برگزار نمی‌شود.

تاریخ بعدی به‌مجرد آماده شدن سالن به اطلاع خواهد رسید.

به نقل از سایت انحمن کوه‌نوردان