قربون عقل آخر مسلمونا

آقای حاج بابائی 6-3-3 رو بی خیال برو تو کار 4-3-3  یا 4-4-2

وقتی اولین بار سیستم آموزشی وزیر آموزش وپرورش را در سال آتی شنیدم مطمئن شدم نه ایشان نه دیگر افراد دخیل در این طرح فرزندی در مقطع پنجم ابتدائی ، یا سوم راهنمائی ندارند تا نگران این آشفته بازار در تغییر وضعیت نحوه تحصیل شوند.رسم بر این است که طی سالها تکامل در هرسیستمی ، روند رو به جلوئی داشته باشیم نه اینکه عقب برگردیم. اگر خاطرتان باشد پدران ما این سیستم را داشتند . وبجای تکامل در این روند دوباره به عصر ودهه های پیش عقب گرد میکنیم. سیستم حال حاضر 5-3-4 چه مشکلی داشته که حالا این بهم ریختگی را در این سیستم میخواهیم اجرا کنیم.

چند گروه در چند مقطع همیشه متضرر شده اند.یکی دیپلم های زمان انقلاب که به انقلاب فرهنگی خوردندو سرنوشتشان عوض شد.یکی سربازانی که وقتی موعد سربازی آنها شد موضوع خرید خدمت بصورت ریالی از بین رفت وحال هم دانش آموزان کلاس پنجم که قصد شرکت در مقطع تیز هوشان را دارندفدای این تغییر سیستم خواهند شد.شکی نیست تا جا افتادن این سیستم زیر خاکی خیلی ها فدای این تغییر و تحول خواهند شد.آیا بهتر نبود این وزارت برنامه ریزی قبلی در این خصوص انجام میداد تا فکری به حال این قشر افراد شود تا لطمه ای به آینده آنها نخورد.آیا سیستم جدید کمک خواهد کرد تا اشتغال برای این قشر بیکار فراهم شود.آیا کیفیت سواد در افراد با سیستم قبلی ناقص بوده که باسیستم جدید قصداصلاح آنرا داریم؟ اگر در راه تکامل، از سیستم قدیمی ششم و دیپلم به سیستم فعلی رسیدیم چرا دوباره به عقب برمیگردیم؟گرچه پاسخ این سوالها این مشکلات را حل نخواهد کرد اما همدرد با این قشر متضرر ، باید ببینیم چه تغییراتی درکیفیت آموزش وپرورش ایجاد خواهد شد؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده