عکس های جمعه ، میمون ها در ایستگاه قطار

در هفته گذشته سفری یک روزه داشتم به یکی از شهرهای اطراف. اینها عکسهایی از میمون هایی است که در نزدیکی ایستگاه قطار زندگی می کنند و گاهی برای پیدا کردن غذا و استفاده از باقیمانده غذای مسافران که از پنجره بیرون می ریزند به ایستگاه می آیند.

یک خانواده کوچک در صبح زود

مادری بچه بغل

پوشه عکس های جمعه در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده