شکار کل وحشی به دست یک محیط‌بان در دنا !

یکی از محیط‌بانان منطقه حفاظت شده دنا به دلیل شکار یک کل وحشی بازداشت شد. در طول چهار ماه گذشته این دومین باری است که مسئولان اداره محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از یک محیط‌بان در منطقه حفاظت شده دنا لاشه و گوشت کل وحشی کشف می‌کنند.محیط‌بانی که در هفته گذشته بازداشت شد به صورت قراردادی با سازمان حفاظت از محیط زیست کار می‌کرد و محل انجام وظیفه او منطقه میمند بود. این محیط‌بان متخلف که بر اساس قوانین و وظیفه ذاتی‌اش محافظت از گونه‌های گیاهی و جانوری موجود در این منطقه را برعهده داشت در روزهای گذشته اقدام به شکار یک راس کل وحشی کرده بود که توسط ماموران حفاظت اداره محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شد، با این حال اما ماموران این اداره به دلیل نبود صراحت قانونی و جدی برای برخوردهای قضایی با متخلفانی از این دست، او را آزاد کردند. پیش از این نیز یک محیط‌بان دیگر در همین منطقه حفاظت شده، اقدام به شکار یک راس کل وحشی دیگر کرده بود که در پی ظنین شدن ماموران حفاظت اداره محیط زیست به او و انجام تحقیقات از محل زندگی‌اش گوشت کل شکار شده در یخچال منزل مسکونی وی کشف شد، این محیط‌بان متخلف نیز بدون سپرده شدن به دست قانون آزاد شد.

این در حالی است که یکی از محیط‌بانان منطقه حفاظت شده دنا بنام اسعد تقی زاده به اتهام قتل ، بیش از سه سال است که در زندان به‌سر می‌برد . تیراندازی تقی‌زاده در یک درگیری با تعدادی شکارچی متخلف منجر به کشته شدن فرد بی‌گناهی شد که همراه با شکارچیان به منطقه آمده بود.

منبع : سایت خبری مردم کهگلویه و بویراحمد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده