شصت و نهمین گفت و گوی داغ سبز: کشاورزی ارگانیک

فردا پنجشنبه در استودیو ایران صدا و در تارنمای فارسی، “کشاورزی ارگانیک” معرفی و بررسی می شود و راهکارهایی نیز برای خاک ایران ارائه خواهد شد. مهندس محمد درویش، من و مهندس مهدی ثابتی کارشناس کشاورزی در این برنامه حضور خواهیم داشت. آقای ثابتی در مورد روش ابداعی خود نیز سخن خواهد گفت. با ما همراه باشید در گفت و گوی داغ سبز.

……………………………………………………..
پ.ن. هفته ی قبل به همراه محمددرویش و استاد اسماعیل کهرم در شصت و هشتمین گفت و گوی داغ سبز در مورد پرندگان ایران گفت و گو کردیم. متاسفانه وبلاگ گفت و گوی داغ سبز دچار مشکل شده بود و به روز رسانی مقدر نشد. از مخاطبان عزیز پوزش می طلبم.