سه گفتار از محمد درویش

چرا ابعاد آلودگی هوا هر روز فاجعه‌بارتر می‌شود؟

چرا جنگل های هیرکانی ثبت جهانی نمی شود؟

و درباره ی گفته های شگفت انگیز عبدالرضا کرباسی، معاون سازمان محیط زیست