سالها زندگی در کنار گل و سرامیک

ناصر شمس پهلوان هنرمند اهل میبد با بیش از هشتاد سال سن سالهاست در کنار گل و سرامیک زندگی می کند.

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

 

در بند سر زلف نگاری بوده است

 

این دست که بر گردن او می بینی

 

دستی است که بر گردن یاری بوده است

 

خیام

 

سفالگری پیشه هزاران ساله

نمایی از کارگاه سفال استاد پهلوان در میبد

سفالینه ها

ناصر شمس پهلوان

عکس: فرید ثانی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: