زیبایی های نهفته از تنها شهر ثبت شده در فهرست یونسکو در ایران

اینجا باغ شهر بم است . شهری که منظر
فرهنگی اش در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده و از این لحاظ در کشور عزیزمان
ایران تنها شهری است که به همراه ارگ زیبا و پر رمز و رازش در فهرست میراث
جهانی یونسکو  ثبت شده است .زیبایی های خارق العاده طبیعت شهری در این شهر مرا
وا داشت که  گوشه ای از این زیبایی ها را از دریچه دوربین به نظر شما
دوستداران طبیعت برسانم امیدوارم که توانسته باشم رسالت خود را به خوبی ادا
کنم.

ادامه عکس ها در ادامه مطلب…