رکورد بلندترین شنای آبهای آزاد جهان

این خبر را یکی از دوستان خوبم، خانم شعاعی از انجمن مهرگان پرتو پژوه فرستادند:


به نام یزدان پاک


سرزمین کهن ما ایران، همواره زادگاه بزرگمردان و شیرزنانی بوده که از جان خود برای سرافرازی میهن و مردم خود گذشته ونام خود را جاودان ساختند. از آرش کمانگیر می گویم و کاوه آهنگر، از بابک خرمدین ورزمندگان سرافراز دیروز و امروزکه جان فشاندند تا این خاک بماند… 


با انگیزه پیکار در جبهه فرهنگی، پروژه شنای طول خلیج پارس در گستره آبهای نیلگون پارس، با تلاش گروهی از جوانان توانمند این مرز و بوم برنامه ریزی شد تا نخست توان بی پایان ایرانیان را نشانگر باشد و دوم پاسخی دندان شکن به تازیانی بدهد که ندیده و نشناخته، درتلاشند تا نام ساختگی خلیج عربی را جایگزین خلیج پارس کنند.


محمد کبادی و همرزمانش از سازمان امداد و نجات، با کمترین داشته ها اما بالاترین انگیزه‌ها، چند سالیست که برای جهانی تر شدن نام خلیج نیلگون پارس کوشیده اند و در این راه سختی ها و نامردمی های بسیار دیده‌اند.


این پروژه مردمی و میهنی، پیشکش همه ایرانیان و ایران دوستانی که در هر کجای جهان هستند، با هر زبان و نژاد و آیین… 


روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه برابر بانوزدهم دسامبر، محمد کبادی پیکار خود را برای نگاشتن رکورد بلندترین شنای آبهای آزاد جهان آغاز خواهد کرد.


www.persiangulfswimming.com

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده