روز دانشجو

روز قلم های تیز، روز فکرهای خلاق، روز اندیشه های نو، روز تو، روز دانشجو مبارک.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: