روز جهانی کوهستان در المستان

در روز جمعه ی گذشته،‌ در حدود چهارصد کوه نورد و طبیعت دوست، به دعوت گروه کوه نوردی آرش کمانگیر بابل، جامعه ی کوه نوردان بابل، و دفترهای نمایندگی انجمن کوه نوردان ایران در بابل و آمل، در نزدیکی روستای المستان آمل گرد هم آمدند تا هم روز جهانی کوهستان را گرامی بدارند و هم یادی کنند از لیلا اسفندیاری کوه نورد برجسته ی کشور که در تابستان گذشته در گاشربروم جان باخت.

در این مراسم، از اهمیت جنگل های کوهستانی و ضرورت حفاظت از میراث طبیعی کشور گفته شد، و نیز اشاره ای شد به زندگی و کارنامه ی کوه نوردی لیلا اسفندیاری. همچنین اجرای چند قطعه موسیقی کوتاه و گپ و گفت های دوستانه، شور و حال خاصی به برنامه داد.