روز جهانی كوهستان، گردهمایی بزرگ كوه نوردان

باشگاه فرهنگي ورزشي آرارات با همكاري انجمن كوه نوردان ايران برگزار مي كند:

موضوع امسال روز جهاني كوهستان، “كوه‌ها و جنگل‌ها” است.

در هفتمين مراسم سالانه‌ی اين رويداد ، برنامه‌های زير را خواهيم داشت:

سخن راني و نمايش اسلايد ، با موضوع “جنگل‌های كوهستانی” دكتر پيمان يوسفی آذرسخن راني درباره “تاريخچه‌ كوه‌نويسی در ايران” مرتضی دزفولیسخن روز ، طرح موضوع “كوه‌ها و جنگل‌ها”معرفي و اهدای لوح و جایزه به شخصيت فعال در زمينه‌ی موضوع سال گذشته روز جهانی كوهستان (كوه‌ها و مردمان بومی)موسيقی و پذيرايی

زمان: يكشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ از ساعت ۶ تا ۹ بعدازظهر

مكان:تهران، خيابان جمهوری،  كوچه نوبهار،  شماره ۲۲ – باشگاه آرارات

روز
جهانی کوهستان، فرصتی است برای آگاهی بخشی در زمینه‌ی اهمیت کوه‌ها در
زندگی، تاکید بر فرصت ها و الزام‌ها در گسترش منطقه‌های کوهستانی، و ایجاد
همکاری برای دگرگونی‌های مثبت درکوه‌ها و سرزمین‌های پر ارتفاع جهان.

FAO
(فائو، سازمان جهانی خواربار و غذا) به عنوان نهاد هماهنگ کننده‌ی سال
جهانی کوه‌ها و مسوول نظارت بر برگزاری روز جهانی کوهستان انتخاب شده است.

موضوع امسال روز جهانی کوهستان، “کوه ها و جنگل ها” است.

هدف
از انتخاب این تم، افزایش هشیاری درباره‌ی ارتباط جنگل‌های کوهستانی و
نقش أنها در “اقتصاد سبز” است و نیز نقش آنها در ارتباط با چگونگی
سازگاری با تغییرات اقلیمی.

شرکت در مراسم روز جهانی کوهستان برای همگان آزاد است