راه حلی که توسط یکی از خروسهای میانکاله به فلامینگوهاپیشنهاد شد

در پی بی توجهی مدیران زیست محیطی استان و شهرستان در مورد افزاریش عجیب شکستگی پای فلامینگو ها در میانکاله یکی از خروسهای میانکاله  راهی عملی را جهت بهبود اوضا فلامینگوهای میانکاله پیشنهاد کرد .

با تشکر از این خروس چیز فهم .

در ضمن راهی دیگر نیز توسط عده ای از  محیط بانان میانکاله بصورت تلویحی پیشنهاد شد آن هم جلوگیری از رفت آمد اینجانب به میانکاله  برای جلوگیری از هر گونه اطلاع رسانی است  .   

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده