دعوت به همایش

  دعوت به همایش
جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان در نظر دارد همایشی را در مورخ90/10/4 با عنوان «آب سالم، دغدغه هزاره سوم» در محل سالن اجتماعات هلال احمر رشت واقع در خیابان سعدی، کوچه شهید فرقان بین برگزار نماید .
بدینوسیله از جنابعالی جهت حضور در همایش دعوت می گردد .