در تلاش برای مهار تغییرات اقلیمی یکی مانده به آخر شدیم

 

حضور محترم سراسر گلتان عرض کنم که گزارش جدید عملکرد اقلیمی توسط German Watch منتشر شد و ایران از آخر دوم شد. الان که دارم این را می نویسم نقشه های گزارش را مرور می کنم که رنگ ایران در همه قرمز است. چه در نقشه ای که مربوط به روند انتشار است، چه در نقشه ای که مربوط به سطح انتشار است و چه نقشه ای که مربوط به سیاستگذاری اقلیمی است.

این فایل PDF نقشه ها است.

برای خواندن اصل گزارش اینجا مراجعه کنید.

چند نکته را هم دقت کنید:

– پارسال 52 ام بودیم و امسال بین شصت و یک کشور شصتم شدیم.

– پرسشنامه ای که بین کارشناسان توزیع شده اینجا است.

– من حرف خاصی ندارم. فقط این روزها هر چه می شود گردن تغییرات اقلیمی می اندازیم و بعد برای مبارزه با این پدیده هیچ تلاشی نمی کنیم.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: