دریاچه ی ارومیه – بیست و هشت آذر- امسال و سال گذشته

 

به نظرم نیازی به توضیح خاصی ندارد. تصاویر مربوط به بیست هشت آذر ماه سال جاری و سال گذشته است. کاهش مساحت دریاچه و پسروی آن هم در بخش شمالی و هم در بخشی جنوبی به صورت محسوسی قابل مشاهده است. سایر مطالب مرتبط با دریاچه را اینجا مطالعه کنید، بانک مقالات و داده های دریاچه اینجا است.

 

 

 

دریاچه ارومیه

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده