درخواست کمک برای یک پرنده زخمی !

احسان بشیرگنجی در وبلاگ خود خبر از پیدا کردن عقابی زخمی می‌دهد و اینکه برای درمان این عقاب به امکان درمانی و پولی نیاز دارد.

خبر کامل را اینجا بخوانید