دخترک انجیر فروش

از استان زیبای بوشهر وارد کوه های زاگرس در استان باشکوه فارس شدم. در ارتفاع تقریبی یک هزار متر از سطح دریا و بعد از تنگ بولحیات ، به سمت دشت ارژن ، نرسیده به کهمره سرخی در حرکت بودم که دخترکی دهاتی که در دره های زاگرس زندگی می کرد کنار راه نشسته بود و میوه های کوهی می فروخت . بعد برادرش هم به او پیوست . اسم دخترک مریم بود . مریم خیلی خجالتی بود.

انجیرهای خودروی زاگرس بسیار خوش طعم هستند و دو نوع زرد و سرخ دارند.

مریم انجیر ، انگور و گلابی های کوهی (بج – خودرو) می فروخت.

گلابی های خودروی کوه های زاگرس شیرین و خوشمزه


از دخترک انجیر فروش سه سبد میوهء کوهی خریدم.
زاگرس نشینهای استان فارس به زبان لری سخن می گویند.
عبداللطیف عبادی- شهریور ۱۳۹۰

 

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده