حرفی برای گفتن نیست !!!

مات و مبهوت فقط تماشا کنید ……….

هر سال با شروع فصل سرما در کنار صيد ماهي، شکار پرندگان وحشي در استان هاي شمالي کشور رونق فراوان دارد و نيز مشتري هاي بومي فراوان.  شکارچيان شمال کشور به روش هاي مختلف پرندگان وحشي را شکار مي کنند

ادامه مطلب

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده