توصیه دو نکته زیست محیطی به هموطنان مسیحی در برگزاری جشن کریسمس

۲۰۱۲ سال پیش در چنین ایامی به خواست خداوند پیامبری به نام حضرت عیسی مسیح (ع) چشم به جهان گشود که بعدا” پیام آور صلح، عشق و بخشایش لقب گرفت .لذا سالروز تولد حضرت عیسی مسیح(ع) و همچنین آغاز سال ۲۰۱۲به همه پیروان آن حضرت تبریک می گوئیم و سالی خوب همگام با موفقیت برای آنان با آرزوی دارم.


با توجه به اینکه بخشی از جمعیت کشورعزیزمان ایران را هموطنان مسیحی (ارامنه) تشکیل می دهند ؛ امیدوارم آنان نیز مانند بقیه هموطنان ایرانی به فرهنگ استفاده صحیح از محیط زیست احترام بگذارند واز آنان درخواست می شود که در ایام برگزاری جشن کریسمس از قطع درختان کاج برای تزئین در مراسم عید کریسمس جدا” خوداری نمایند و  به جای قطع درختان کاج از درختچه های کاج کاشته شده در گلدان استفاده نمایند و در پایان مراسم عید کریسمس درختچه کاج درون گلدان را از گلدان خارج کرده و در پارک های نزدیک به زندگی خود و یا در مناطق طبیعی دیگر بکارند و با کاشت درختچه های کاج در عید کریسمس سالهای بعد شاید روز شاهد پارکها و یا جنگلهای کریسمسی در ایران باشیم. همچنین از آنان درخواست می گردد در مراعات نکات زیست محیطی از جمله استفاده از تولید زباله های غیر قابل تجزیه در ایام برگزاری جشنهای کریسمس نیزخود داری کنند.
همچنین امیدوارم که میلاد حضرت مسیح که همواره برای میلیونها مؤمن سراسر دنیا فرصتی برای تعمق درباره آغازی تازه و امید بوده، چرا که عیسی بن مریم(ع) پیامبر و فرستاده خداوند پیام آور صلح، عشق و بخشایش است.